Kata Kunci: Tiang Antrian Pita Hitam U-shape Tiang Antrian Pita Merah U-shape