Kata Kunci: Tiang Antrian Pita Biru U-shape Tiang Antrian Pita Hitam U-shape